O efektywności pracy mówimy w odniesieniu do całej firmy czy organizacji, jej poszczególnych procesów, zespołów albo pracowników.

Efektywność pracy łączy się z produktywnością i wydajnością a także przyczynia się do rozwoju całej organizacji.

Efektywność powinno się mierzyć regularnie, aby otrzymać miarodajne dane na temat wydajności i osiąganych wyników. Jesteśmy w stanie określić wtedy, czy dana czynność jest wykonywana z oczekiwaną przez nas efektywnością.

Na samym początku należy jednoznacznie określić, co rozumiemy przez efektywność i trzeba zadbać by wszystkie osoby zaangażowane w pracę miały świadomość ustaleń.

Motywacja jest jednym z czynników, który może wpłynąć na pracownika.

Nie sposób poruszyć wszystkich aspektów efektywności pracy w jednym wpisie, ale pamiętajmy, że prowadząc firmę musimy ciągle edukować w tej kwestii swoich pracowników.